Bygga in spabad i trädäck (Jacuzzi i altan)

bygga in spabad i trädäck altan

Det finns många olika sätt att få ett spabadet på altanen att se snyggt och införlivat ut, men om man vill få det riktigt snyggt ska man bygga in spabadet i trädäcket. Med det menas att man sänker ner spabadet i altanen så att spabadet ligger mer i marknivå. Spabadet kommer då att påminna mer om en liten pool som man kan kliva ner i. 

Många drömmer om att ha ett spabad på altanen. Man kan ju faktiskt använda ett spabad året runt. Faktum är att det nästan är som trevligast att lägga sig i ett varmt spabad på vintern. Vill ha spabadet stående permanent bör man få det att smälta in i omgivningen och skapa en snygg miljö runt det så att det ser trevligt ut.

Fördelarna med att bygga in spabadet i trädäcket

Det finns många fördelar med att bygga in spabad i trädäcket:

 1. Estetiskt tilltalande: Ett spabad som är inbyggt i trädäcket kan ge en mer enhetlig och estetiskt tilltalande utseende till din utomhusmiljö. Det kan integreras smidigt i trädäckets design och passa bra med övriga trädgårdsinredningar.
 2. Bättre integritet: Ett inbyggt spabad kan erbjuda bättre integritet och avskildhet jämfört med ett frittstående spabad. Du kan använda landskapsplantering eller skärmar för att skapa en mer privat och avskild atmosfär medan du badar.
 3. Skydd mot väder och vind: Genom att bygga in spabadet i trädäcket kan du skydda det från extremt väder, såsom starka vindar och regn. Detta kan förlänga livslängden på ditt spabad och minska underhållskraven.
 4. Enklare åtkomst: Du kan anpassa höjden på trädäcket och placeringen av trappor eller steg så att åtkomsten till spabadet blir enklare och säkrare. Detta är särskilt viktigt för personer med rörelsebegränsningar eller barn.
 5. Integrerad teknik: När du bygger in ett spabad i trädäcket kan du också integrera tekniska funktioner som belysning, ljudsystem och värmekontroller på ett snyggt och funktionellt sätt.
 6. Utökade användningsmöjligheter: Ett inbyggt spabad kan användas som en del av ditt utomhusunderhållningsområde. Du kan skapa en avslappnad atmosfär där gäster kan njuta av en skön badupplevelse medan de minglar på ditt trädäck.
 7. Ökad fastighetsvärde: Ett välutformat och inbyggt spabad kan höja fastighetens värde och göra den mer attraktiv för framtida köpare om du någonsin bestämmer dig för att sälja.

Bygga in spabad i trädäck – Steg för steg

Att bygga in ett spabad i ett trädäck är ett projekt som kräver noggrann planering och precision. Det kan förvandla din utomhusmiljö till en avkopplande oas. Här är en steg-för-steg guide för att genomföra detta projekt:

Steg 1: Planering och Förberedelse

Det första man bör fundera på är vart man ska placera spabadet. Tänk på att det kan bli lite blött på altanen precis runt spabadet. Man kanske inte ska placera spabadet för nära grillplatsen eller matbordet. Man kanske bör ge spabadet en plats för sig självt men samtidigt vill man kanske inte att spabadet ska hamna allt för långt bort från sitt hus. Särskilt på vintern vill man ha spabadet nära huset så att man inte behöver gå så långt till spabadet när det är kallt ute.

Det smartaste är att separera de olika aktiviteterna på altanen så mycket som möjligt så att man till exempel har en separat matplats med matbord och grill och sen kan man ha en särskild spaavdelning där man har spabadet och annat som är relaterat till bad och avkoppling. En bra ide är att placera spabadet så att du får en schysst utsikt när du kopplar av i badet.

Om altanen är låg så kommer spabadet eller jacuzzin sticka upp för mycket och det blir svårt att få jacuzzin att hamna i nivå med trädäcket. Därför kan det vara bra att bygga upp altanen en nivå eller två om man har en hög jacuzzi som ska ligga på marknivå som en pool. Tänk på att det faktiskt är svårare att kliva i ett spabad som ligger nära marknivå jämfört med ett spabad där kanten sticker upp en bit ovanför trädäcket.

Det bästa är att spabadet sticker upp lite från altanen så att det blir enklare att kliva ner i badet.

 1. Välj plats: Bestäm var spabadet ska placeras. Ta hänsyn till tillgänglighet, privatliv och solens position under dagen.
 2. Design: Rita en plan för däcket som inkluderar spabadets storlek och form. Överväg tillgång till spabadet, trappor och räcken.
 3. Tillstånd: Kontrollera lokala byggnormer och krav på tillstånd. Detta kan påverka ditt projekts design och placering.
 4. Välj spabad: Köp ett spabad som uppfyller dina behov och passar utrymmet på ditt däck. Beakta storlek, djup och vikt när det är fyllt med vatten och människor.
 5. Materialval: Välj material som är hållbara och kan bära vikten av ett fyllt spabad. Tryckimpregnerat trä eller kompositmaterial är populära val.
 6. Verktyg och material: Samla ihop alla nödvändiga verktyg och material. Detta inkluderar sågar, borr, skruvar, vattenpass, mätverktyg och eventuellt förstärkningsmaterial.

Steg 2: Grund och Förstärkning

Spabadet måste stå på ett stabilt och jämt underlag. Man bör gräva bort matjord och lägga en markfiberduk,  på den fyller man upp  10-15 cm med välpackat grus.  Man kan även gjuta en platta som grund. Om underlaget inte är helt plant kommer spabadet att luta vilket innebär spabadets vattennivå inte kommer att ligga jämnt. För att försäkra sig om att underlaget är jämt kan man använda sig av ett vattenpass.

Markförberedelser
 • Utvärdera marken: Innan du börjar gräva är det viktigt att bedöma marktypen och dess förmåga att bära vikt. Om marken är mjuk eller ojämn kan det krävas ytterligare förberedelser som dränering eller kompaktering.
 • Grävning och utjämning: Markera det område där spabadet ska placeras. Gräv ut enligt de djup som krävs, beroende på om spabadet ska sänkas delvis eller helt i marken. Se till att ytan är jämn och väl kompakterad för att förhindra sättningar.
Gjut en plattform
 • Formar för betongplattan: Bygg formar av trä som matchar dimensionerna och formen på det område där spabadet ska installeras. Se till att formarna är stadiga och korrekt nivellerade.
 • Betongblandning och gjutning: Välj en betongmix som är lämplig för utomhusbruk och som kan bära tunga laster. Gjut betongen i formarna och använd en rätskiva för att jämna till ytan. Låt betongen härda enligt tillverkarens anvisningar, vilket vanligtvis är flera dagar.
Grus som grund för ett spabad

Det är möjligt att använda grus som grund för ett spabad, och det kan vara ett lämpligt alternativ. Användning av grus har flera fördelar men kräver noggrann förberedelse för att säkerställa att grunden blir stabil och hållbar.

Fördelar med Grus som Grund:

 • Dränering: Grus tillåter utmärkt dränering runt spabadet, vilket minskar risken för vattenansamling och de problem som kan orsakas av detta.
 • Flexibilitet: Grus kan vara lättare att arbeta med än betong, särskilt på ojämn terräng eller i områden där man önskar en mindre permanent lösning.
 • Kostnad: Att använda grus kan vara mer kostnadseffektivt jämfört med att gjuta en betongplatta.

Steg för att Använda Grus som Grund

 1. Markförberedelse: Börja med att ta bort eventuellt gräs, växter och det översta lagret av jord från området där spabadet ska placeras. Gräv ut till ett lämpligt djup, vanligtvis runt 15-20 cm, för att skapa utrymme för gruset.
 2. Kompaktera Underlaget: Kompaktera den exponerade jorden noggrant för att skapa en stabil bas för gruset. Detta kan göras med en handtamper eller en mekanisk markvibrator.
 3. Lägg till Markduk: Överväg att lägga en markduk över det kompakterade området för att förhindra att gruset blandas med den underliggande jorden och för att öka stabiliteten.
 4. Tillföra Grus: Fyll utgrävningen med krossgrus eller dräneringsgrus. Välj ett grus med en storlek som är lämplig för dränering men som också kan kompakteras väl. Krossat grus i storlekar mellan ½ tum till ¾ tum är ofta ett bra val.
 5. Kompaktera Gruset: Kompaktera gruset i lager för att säkerställa att det blir en fast och jämn yta. Detta steg är avgörande för att skapa en stabil grund för spabadet.
 6. Jämna till Ytan: Se till att grusytan är nivå och att det finns tillräckligt med stöd för alla delar av spabadets botten. Använd en lång rätbräda och ett vattenpass för att kontrollera nivån.
 7. Installera Spabadet: När grunden är förberedd och jämn, kan spabadet placeras på grusunderlaget. Kontrollera återigen att spabadet står stabilt och nivå innan det fylls med vatten.

Att använda grus som grund för ett spabad kan vara ett effektivt och ekonomiskt alternativ, men det är viktigt att noga genomföra förberedelserna och kompakteringen för att undvika sättningar eller rörelser över tid. Om du är osäker på det bästa tillvägagångssättet kan det vara klokt att rådfråga en professionell.

Förstärk däcket

Trädäcket runt ett spabad kan belastas på flera sätt:

 • Personer som använder däcket för tillträde till spabadet kan lägga en betydande vikt på det.
 • Delar av spabadets och dess utrustnings vikt kan överföras till däcket genom stödstrukturer.
 • Regelbundet vattenstänk och läckage från spabadet kan orsaka vattenskador och försämra däckets struktur.
 • Väderpåverkan, som snöansamling, kan lägga till ytterligare vikt.
 • Dessutom kan horisontella krafter från personer som rör sig i och ur spabadet belasta däcket, vilket kräver att det är tillräckligt förstärkt för att hantera dessa belastningar.

Hur du förstärker däcket:

 • Bedömning av befintlig struktur: Inspektera det befintliga däckets struktur för att bedöma om ytterligare förstärkningar behövs. Detta inkluderar att granska stödben, balkar och fästelement.
 • Lägg till stödben och balkar: För att säkerställa att däcket kan stödja det extra trycket från ett fyllt spabad, kan det vara nödvändigt att lägga till extra stödben direkt under spabadets placering. Dessa bör vara förankrade ordentligt i marken och eventuellt i en betongfot.
 • Förstärka med tvärbalkar: Tvärbalkar kan läggas mellan de befintliga balkarna för att öka stödet under spabadet. Se till att dessa är jämnt fördelade och säkert fästa vid de befintliga balkarna.
 • Kontrollera och justera för nivå: Använd ett vattenpass för att säkerställa att hela den förstärkta strukturen är nivå. Detta är avgörande för att spabadet ska kunna installeras korrekt och för att vatten ska kunna cirkulera jämnt.

Steg 3: Däckkonstruktion

 1. Skär utrymme för spabadet: Markera och skär ut det område i däcket där spabadet ska placeras. Se till att lämna tillräckligt med utrymme runt spabadet för underhåll.
 2. Bygg ramverk: Konstruera ett ramverk runt platsen för spabadet för att stödja däckbrädorna och integrera spabadet smidigt i däcket.
 3. Installation av däckbrädor: Installera däckbrädorna, och se till att de passar väl runt spabadet och är jämnt fördelade över ramverket.

Steg 4: Installation av Spabadet

 1. Placera spabadet: Använd professionell hjälp för att lyfta ner spabadet på den förberedda platsen. Detta för att undvika skador.
 2. Anslut el och vatten: Anslut spabadet till elnätet och vattentillförseln enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att detta görs av en behörig elektriker för att säkerställa säkerheten.

Steg 5: Avslutning och Finish

 1. Testa spabadet: Fyll spabadet med vatten och testa alla funktioner för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
 2. Bygg tillbehör: Om så önskas, bygg tillbehör som trappor eller en bänk runt spabadet för att förbättra tillgängligheten och komforten.
 3. Underhåll: Se till att du förstår hur spabadet ska underhållas, inklusive rengöring och kemikalihantering, för att säkerställa dess långvariga funktion och säkerhet

    bygga in spabad i trädäck

En träaltan behöver inte bara ha en nivå med samma höjd över hela trädäcket. Man kan ju bygga flera olika nivåer för att få träaltanen att se lite mer dynamisk ut. Man kanske vill bygga upp altanen och placerar spabadet på en högre nivå.

Vilket spabad ska man köpa?

Det finns många olika spabad att välja mellan på marknaden. Spabad och jacuzzin finns i alla möjliga storlekar och utföranden. Det finns till och med spabad med simmdel där man kan simma på stället med hjälp av en kraftig motström. Dessa spabad är naturligtvis mycket stora och dyra men det finns även mindre spabad. Behöver man ett spabad för hela familjen eller räcker det med ett liten jacuzzi för dig och din partner? Vad sägs om ett spabad med 2 liggplatser? Ett riktigt lyxigt spabad har undervattenbelysning så att det blir extra trevligt att ligga och koppla av på kvällen när det är mörkt ute. De bästa spabaden har dessutom ljudsystem så att man kan lyssna på sin favoritlåt eller stämningsfull musik. Det finns många olika spabad att välja mellan på buildor.se.

Se bästa spabadet 2024


Nordpool Utespa Svalbard

Nordpool Utespa Svalbard

Ett mycket populärt och prisvärt spabad är Nordpool Utespa Svalbard. Det är anpassat för oss nordbor och går att använda året runt, även när det är kallt ute på vintern med minusgrader. Nordpool Utespa Svalbard är ett av de mest sålda spabaden i norden. Spabadet har extra isolering i botten så att det ska klara det nordiska klimatet med låga temperaturer på vintern. Det finns 4-5 sittplatser och en liggplats så hela familjen får plats. Spabadet har även belysning som skiftar i 7 färger för en extra trevlig stämning när man badar på kvällen.

Hur väljer vi vilken produkt som är bästa köpet?

Våra rekommendationer baseras på flera oberoende recensioner och betyg från användare. Vi tar även hänsyn till olika faktorer så som produktspecifikationer, popularitet och pris. Istället för att testa produkterna själva samlar vi in feedback från flera oberoende användare som har använt och testat produkterna under en längre tid. Vi tror att denna metod ger en mer heltäckande bild av produktens prestanda och kvalitet, jämfört med att endast basera produktbetyg på ett enstaka test.

Vi vill erbjuda en omfattande och trovärdig källa till information om produkter och tjänster på marknaden och hjälpa våra besökare att göra ett välgrundat köpbeslut.

Dela